maandag 10 november 2008

Geloof en spiritualiteit in de Islam


Negende en laatste lezing van
'Tussen hemel en aarde'
Maandag 17 november, 20.15 u., bibliotheek Zele: polyvalente zaal dienstencentrum, Lokerenbaan 43, Zele,052 45 23 36


De islam, in België een erkende godsdienst, staat al jaren, dikwijls in negatieve zin, in de belangstelling.

Professor emeritus Herman De Ley, mede-oprichter van het Centrum voor islam in Europa (universiteit Gent), ijvert voor meer begrip voor en de gelijkberechtiging van de islam. Hij geeft op maandag 17 november een inleiding over geloof en spiritualiteit in de islam.

Hij kreeg een opleiding als classicus. Tot zijn vakgebied behoorden de oude en middeleeuwse wijsbegeerte, de islam en het Arabisch-islamitisch hellenisme, de islam in Europa.

Geen opmerkingen: